Bekleme YapMa

My blogs

About me

Introduction inatla bekleyenler, yapamayanlar, yapmayanlar, kendi kıçlarının kenarları olamayanlar, bölünerek azalanlar, insanlardan hoşlaşmayan insancıl varlıklar, etc.