helse - trivsel - samhold

My blogs

About me

Location Ås kommune, Akershus, Norway
Introduction Ås kommune ønsker å være en helsefremmende organisasjon og vil arbeide for at innbyggere og ansatte skal være sunne og friske. Kommunen kan imidlertid ikke gjøre jobben for deg - den må du gjøre selv - men vi kan legge til rette for at det blir enklere og mer fristende å ta bedre vare på egen helse.