ศูนย์เรียรู้บ้านเห็ด-ผักไฮโดร

My blogs

About me

Gender Male
Industry Agriculture
Occupation ศูนย์เรียรู้การเกษตร /นวัตกรรมการเกษตร
Location บางบอน, กรุงเทพมหานคร, Thailand
Links Audio Clip, Wishlist
Introduction ผมเป็นวิศวกรและมาทำเกษตรเป็นอาชีพ แต่ยืนยันว่าผมไม่ใช่เกษตรกร หรือนักวิชาการเกษตรใดๆ ผมยังเป็นวิศวะ ทั้งยังทำและคิดเกษตรแบบวิศวกร เกษตรสามารถทำแล้วรวยเป็นล้านได้ง่ายๆ เป็นอาชีพได้ แต่ต้องเปลี่ยนแนวคิดใหม่ ไม่เชื่อว่าทำผลผลิตออกขายตลาดสดๆใหม่ๆแล้วจะรวยได้ ถ้ารวยได้เกษตรกรไทยต้องรวยกันหมดแล้ว เกษตรต้องมีนวัตกรรม ใช้เทคโนโลยี่เป็น แต่ต้องทำได้เองอย่างพอเพียง
Interests การเกษตร
Favorite Movies ข่าว
Favorite Music ร้องเพลง
Favorite Books หนังสือพิมพ์