നിയ ജിഷാദ്

My blogs

About me

Gender FEMALE
Industry Student
Location Nattika / Thrissur, Abu Dhabi, United Arab Emirates
Introduction ഒരു പാവം കുട്ടി. തൃശ്ശൂര്‍ ജില്ലയിലെ നാട്ടികയില്‍ സ്വദേശം .ഇപ്പോള്‍ ഭര്‍ത്താവുമൊന്നിച്ച് അബുദാബിയില്‍ .എന്റെ മനസ്സില്‍ എവിടെയൊ ഒളിച്ചിരുന്നിരുന്ന സ്വപ്നങ്ങളെ പൂവണിയിച്ച എന്റെ പ്രിയതമനായ് എന്റെ സ്നേഹോപഹാരം .
Interests കഥ, കവിത