admin

My blogs

About me

Industry Education
Occupation Giám đốc toán tư duy Soroban Super Math Việt Nam
Location Biên Hòa, Vietnam