Công Ty TNHH Phúc Lộc Vũng Tàu - Bột cá - Cho thuê kho - Vỏ ghẹ