arch.Kuncho Tsilkov

My blogs

About me

Gender Male
Industry Architecture
Occupation Архитект
Location София, SouthEast Europe, Bulgaria
Introduction 2000-2007: завършва с отличие УАСГ специалност "Архитектура" в катедра "Обществени сгради" при арх.Танко Серафимов. 2006-2015: работи като архитект в "Архитектурно студио АТМ" където проектира летищни терминали, спортни сгради, търговски центрове, офиси и апартаментни сгради. 2010 - стартира паралелно самостоятелна архитектурна практика със собствен инженерен екип. 2015-2017: работи за AFCM и Walltopia където проектира развлекателни центрове и участва в работното проектиране и инвестиционен контрол на офис централата им. 2017 - започва изцяло самостоятелна практика (M2Architecture) в търсене на иновативни архитектурни решения.
Interests Архитектура, икономика и иновации.