റോസാപ്പൂക്കള്‍

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender FEMALE
Location Hyderabad, കേരളം, India
Introduction ഞാന്‍ റോസിലി. വായന എന്റെ ജീവന്‍, എഴുത്ത് എന്റെ ഇഷ്ടം, എന്റെ പ്രീയപ്പെട്ടവര്‍ എനിക്കെല്ലാം. വിലാസം, rosilijoy@gmail.com
Interests വായന, തയ്യല്‍, പാട്ടുകേള്‍ക്കല്‍
Favorite Books എം.മുകുന്ദന്റെ മയ്യഴിപ്പുഴയുടെ തീരങ്ങളില്‍, തകഴിയുടെ എല്ലാ പുസ്തകങ്ങളും