கானா பிரபா

My blogs

About me

Location துரை வீதி, இணுவில், யாழ்ப்பாணம்
Introduction ஈழத்தினைப் பிரிந்த நாள் முதல் முகவரி இழந்த மனிதர்களில் நானும் ஒருவன்
Interests இசையும் வாசிப்பும்
Favorite Movies பார்க்க கூடிய எல்லாப் படங்களும்.
Favorite Music நம்ம இளையராசாவின் எல்லாப் பாட்டுமே.
Favorite Books செங்கை ஆழியான், சுஜாதா, ராமகிருஷ்ணன் படைப்புகள்.