Consell Suprem del FAVA-BOV

My blogs

About me

Occupation Alliberadors
Location València DF, Màtria Valenciana
Introduction (Fundats el 12 de setembre de 2005) 1) Demanem el reconeixement oficial d'una varietat de pasta tan nostra. 2) Sol·licitem un programa per reintroduir-la a col·legis, bars i oficines per aturar l'expansió de la rebosteria industrial nord-americana. 3) Preguem una menció especial de la valenciana a l'Estatut d'Autonomia (com el Monestir de la Valldigna). Podem referir-la com "Pàtria espiritual dels desdejunis i berenars valencians". 4) Volem alliberar-la dels mítings del PP, que sempre l'ofereix als vells per berenar. 5) Exigim als partits polítics que es diuen valencians que arrepleguen les nostres demandes al seu programa electoral en l'apartat gastronòmic. EL F.A.V.A. ADVERTEIX QUE MENJAR VALENCIANES POT AUGMENTAR L'AUTOESTIMA COM A POBLE. L'EXCÉS, PERÒ, PROVOCA COLESTEROL (Refundats l'1 de juny de 2009)
Interests Patriòtics
Favorite Movies El fava de Ramonet, El virgo de Visanteta, Con el culo al aire, Que nos quiten lo bailao
Favorite Music Enric Morera
Favorite Books Diccionari Pompeu Fabra, Vita Christi