Nguyễn Đại Học

My blogs

About me

Gender Male
Industry Internet
Location Vietnam
Introduction giauco.com.vn Nơi có đồng tiền mãi tăng, không bao giờ giảm, đồng tiền lạ nhất hành tinh