Mgr. Pavol Vrablec, PhD.

My blogs

About me

Industry Museums or Libraries
Occupation historik
Location Veľké Leváre, Malacky, Slovakia
Introduction Baví ma história, baví ma stredovek, baví ma Záhorie. Touto stránkou chcem prispieť k poznávaniu a popularizácii dejín Záhoria, pričom kladiem dôraz iba na seriózne a hodnoverné informácie s vylúčením mýtov, legiend a špekulácií. Moju snahu môžete podporiť svojimi komentármi, či poskytnutím akýchkoľvek informácií. Uvítam pripomienky k obsahu, k prekladom, odkazy na literatúru, pramene, podujatia... Moje publikované práce nájdete na https://independent.academia.edu/PavolVrablec
Interests dejiny Záhoria