Rafel Hernàndez Sagarra

My blogs

About me

Location Torredembarra
Introduction Nascut a Barcelona, l'any 1925, la seva història fins l'any 1941, la trobareu en pàgina a part, en el resum històric total. A partir d'aquest any comença la seva incorporació a la vila de Torredembarra que ha durat fins el dia d'avui i que conté les dades de la seva integració a la vida social i laboral a la Torre que comença l'any 1954, amb actvitats lligades amb creacions i suports d'associacions culturals i lúdiques i el seu pas per càrrecs polítics, encara que no ha militat mai en cap partit polític, però sí ha participat en la vida muncipal com a regidor i primer director del Patronat de Cultura que va nàixer sota la seva iniciativa. Actualment col·labora en la publicació "El Mònic de la Torre" que va ajudar a començar i es responsable de la pàgina editorial des del primer número, a més de publicar algun artícle.