എന്‍.കെ

My blogs

About me

Introduction കര്‍പ്പൂരദീപങ്ങളാവട്ടെ കണ്ണുകള്‍ കസ്തൂരിപോലെ മണക്കട്ടെ വാക്കുകള്‍