Marit

My blogs

Blogs I follow

About me

Industry Environment
Occupation Fagjournalist
Location Grimstad, Aust-Agder, Norway
Introduction Har vært engasjert i miljøbevegelsen fra 16-års-alderen. Det har preget både utdanning og andre veivalg og er avgjørende for vårt ønske om å bygge et mest mulig miljøvennlig hus. Vi ønsker oss et nøkternt hus som bruker lite, varer lenge og ikke forurenser omgivelsene verken nå eller i framtida.
Interests Natur- og Miljøvern, Økofilosofi, Økologisk jord-og hagebruk, Urtedyrking, Tai Chi Chuan, Svømming, Ren Mat, Helse, Langsomt sjøliv med seilbåt