ΜΑΧΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ

My blogs

About me

Industry Communications or Media
Introduction ΑΥΤΟΝΟΜΟΙ στη σκέψη, χωρίς εξαρτήσεις, διαπλοκές και αγκυλώσεις. ΕΠΙΚΡΙΤΙΚΟΙ σε όλα όσα θίγουν τα δικαιώματα και την αξιοπρέπειά μας. ΜΑΧΟΜΕΝΟΙ, όπως πρέπει να είναι όλοι οι δημοσιογράφοι που ζουν από την εργασία τους και μόνο.