ರಾಜೀವ

My blogs

About me

Gender Male
Industry Technology
Occupation Software Engineer
Location ಬೆಂಗಳೂರು, ಕರ್ನಾಟಕ, India
Introduction ಜೀವನದ ಧ್ಯೇಯವನ್ನ ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವ ಒಬ್ಬ ಅರೆ ಹುಚ್ಚ
Interests Interest ಇದೆ ಆದ್ರೆ principle ಇಲ್ಲ
Favorite Movies The Edge, BeladingaLa Baale, Forest Gump, Parthiban Kanavu, Eight Below
Favorite Music Kannada Bhavageethe
Favorite Books Da Vinci Code, Abel and Kane, Aavarana