တားျမစ္ ထားေသာ...

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender Male
Industry Non-Profit
Location Myanmar (Burma)
Introduction ဘာရယ္ဟုတ္ပါဘူး၊ ကိုယ္ပိုင္ဂ်ာနယ္ေလး လုပ္ၾကည့္တာ။ Blog မွာက ကိုယ္ပိုင္ အယ္ဒီတာ၊ ကိုယ္ပိုင္ထုတ္လုပ္သူ၊ ကိုယ္ပိုင္ စာဖတ္သူ လုပ္လို႔ရတယ္ေလ... :D (အခုေတာ့ သူငယ္ခ်င္းေတြပါ အတူဝင္ႏြဲေနေပါ့)
Interests In many things..
Favorite Movies My favorite movies are...
Favorite Music My favorite music are...
Favorite Books My favorite books are...