Mr.Kang

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender Male
Industry Business Services
Occupation Kinh Doanh
Location Hà Nội, Vietnam
Interests Cafe, máy móc, tìm kiếm thông tin, thể thao, công nghiệp nặng.