ഗുപ്തന്‍സ്

My blogs

About me

Gender MALE
Industry Technology
Introduction ഉദ്യോഗപര്‍വ്വം പ്രവാസം അപഹരിയ്ക്കുന്നതിന്റെ ഗൃഹാതുരത്വവുമായി , ഗതകാല സ്മരണകള്‍ അയവിറക്കി , പുതിയ ലോകത്തിന്റെ നന്മകളെ ഉള്‍ക്കൊള്ളാന്‍ ശ്രമിയ്ക്കുന്ന ഒരു വള്ളുവനാട്ടുകാരന്‍...അന്നംതേടിയുള്ള യാത്രയില്‍ ,മദ്ധ്യധരണ്യാഴിയുടെ തീരത്തുനിന്നും വീണ്ടും മദ്ധ്യപൂര്‍വ്വദേശത്തെത്തിയിരിയ്ക്കുന്നു .
Interests വായന, പഴയ മലയാളം പാട്ടുകള്‍, യാത്ര, ചരിത്രം, അങ്ങിനെ അങ്ങിനെ ...
Favorite Movies മണിച്ചിത്രത്താഴ്‌, നന്ദനം, നമുക്കു പാര്‍ക്കാന്‍ മുന്തിരിത്തോപ്പുകള്‍, ശങ്കരാഭരണം, കൂടെവിടെ, പത്മരാജന്‍ സിനിമകള്‍, ...
Favorite Books മയ്യഴിപ്പുഴയുടെ തീരങ്ങളില്‍, സ്മാരക ശിലകള്‍, ഖസാക്കിന്റെ.., പിന്നെ എം ടി യുടെ രചനകള്‍ .....

The squish of mud between your toes; how would you live your life as a frog?

Maiden name of mother ?