आमोद पाटील

My blogs

About me

Gender Male
Industry Student
Location उरण-पनवेल, महाराष्‍ट्र, India
Introduction मी आमोद पाटील. उरण तालुक्यातील जासई गावातील एक आगरी तरुण. इंटरनेट विश्वातील आगरी समाजाला स्वतःची अशी एक वेगळी ओळख करून देण्याचं तसेच त्या सर्वाना एकत्र करण्याचा प्रयत्न या ब्लॉगद्वारे तसेच फेसबुक विश्वातील आगरी बाणा ह्या ग्रुप द्वारे करतोय. आपले स्वागत आहे आपल्याच नवीन विश्वात. जीवनाचा आनंद घेत जगूया.