ಕಾರ್ತಿಕ್ ಪರಾಡ್ಕರ್

My blogs

Blogs I follow

About me

Industry Communications or Media
Occupation Student
Location ಬೆಂಗಳೂರು, ಕರ್ನಾಟಕ, India
Introduction ಕರಾವಳಿಯ ಊರಾದ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆಯ ಹುಡುಗ.... ಸಿನಿಮಾ,ಸಾಹಿತ್ಯ ಹುಚ್ಚು. ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ. ಓದು-ಬರಹ ಇಷ್ಟೇ ಕೆಲಸ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಮನೆ.