kanok-orn

My blogs

About me

Introduction ชื่อจริงๆ กนกอร ใครๆก็เรียก ปุ้ม หรือ ปุ๋ม ชื่อในวงการ แพรวา อนาคตอาจจะเปลี่ยนเป็นณัฐภัทร หรือ ปิยาภัทร มีพี่น้อง 3 คน เป็นลูกคนกลาง ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 คณะครุศาสตร์ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จังหวัดราชบุรี สาเหตุที่ที่สร้างบล็อกนี้ขึ้นมาเนื่องจากแรงบันดาลใจที่ได้เรียนวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาและความสนใจเป็นพิเศษ ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามาเยียมชม