അബ്ദുള്‍ അസീസ്‌ വാഴയില്‍

My blogs

About me

Gender MALE
Industry Technology
Location Salhiya, Al-Soor Street, Kuwait City, Kuwait
Introduction Vazhayil House P.O.) Cheruparamba Kannur Dist. 670693 Tel: 00 914 90-2463904 KUWAIT ADDRESS P.O.Box.No.22218 Safat-13083, Kuwait Tel: 00 (965) 2434833 Fax: 00 (965) 2434834 Mobile: 00 (965) 6868785
Interests Chating and making new friends and internet surfing
Favorite Movies ooma penninu uriyada payyan
Favorite Music Khalbanu Fathima
Favorite Books Bombanum Moliyum