ಪ್ರತಾಪ್ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ್

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender MALE
Introduction ಕಲ್ಪನೆ =ನಾ ಬಾನಿಗೆ ಹಾರೊ ಕಲ್ಪಕ* ವಾಸ್ತವ = ನೀ ಭುವಿಗೆ ಸೆಳೆಯೊ ಚುಂಬಕ* @ಸಪ್ತವಣ೯
Interests reading