Cát Vạn Lợi

My blogs

About me

Location Hồ Chí Minh, Vietnam
Introduction Chuyên sản xuất: Ống thép luồn dây điện EMT steel conduit (Electrical Metallic Tubing), ống thép mạ kẽm luồn dây điện ren 2 đầu IMC steel conduit (Intermediate Metal Conduit),Hộp thép âm tường đấu dây điện, Wire mesh tray/ Cable Basket Tray; Ty ren /Ty treo/ Thanh ren/Ty răng M6, M8; Kẹp treo ty & ống; ống ruột gà lõi thép mạ kẽm luồn dây điện