မိုးယံ

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender Male
Industry Banking
Location Kualalumpur, Malaysia
Links Audio Clip
Introduction ရိုးသားၿပီး စိတ္ေကာင္းရွိတယ္။ ကိုယ့္ကိုယ္ကို အထင္ႀကီး ၿပီး သူတစ္ပါးကိုလည္း ကူညီေနတတ္သူ ၊ အသိပညာကို တန္ဖိုးထားလြန္းလို႕ ကိုယ္တိုင္ေလ့လာေနၿပီး သိသမွ်ထဲက လည္း ျပန္လည္ေ၀မွ်ႏိုင္သမွ်ကို မွ်ေ၀ေပးေနတဲ့ scorpio ရာသီဖြား ဗုဒၶဟူးသား ေလး မိုးယံ