Eid hagelag

My blogs

About me

Introduction Eid hagelag er eit av Hageselskapet sine lokallag. Hagelaget arrangerer hagevandringar, hagerelaterte foredrag og kurs. Tilstelningane våre er åpne for alle. Dei som ikkje er medlemmer er like velkomne som medlemmene er, så det er ingen grunn til å sitje heime dersom hagelaget arrangerer noko som du tykkjer verkar intressant! Vi tek kr. 100 i inngangspengar på alle arrangement. Dette skal dekke utgifter til annonsering og kaker/kaffe, og vi får midlar til å arrangere nye spennande ting seinare.