லக்ஷ்மி

My blogs

About me

Gender Female
Industry Technology
Occupation மென்பொருள்
Location Chennai, Tamilnadu, India
Interests புத்தகங்கள், இசை