ചിന്താക്രാന്തൻ

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender Male
Industry Business Services
Occupation ട്രാന്‍സ്പോര്‍ട്ട് സൂപ്പര്‍ വൈസര്‍
Location തൊഴിയൂര്‍ , കേരളം, India
Introduction എഴുതുവാനുള്ള ആര്‍ത്തി അത്യാര്‍ത്തിയായി എന്നില്‍ പരിണമിക്കുമ്പോള്‍ മനസ്സില്‍നിന്നും ഉദ്ഭവിക്കുന്നത് ഞാന്‍ ഇവിടെ എഴുതുന്നു
Interests വായന, എഴുത്ത്, അഭിനയം
Favorite Movies വാത്സല്യം, കിരീടം, ദ്വീപ്
Favorite Music മരണമെത്തുന്ന നേരത്തെന്‍ അരികില്‍ ഇത്തിരി നേരം ഇരിക്കണേ
Favorite Books നാലുകെട്ട്, പക്ഷിയുടെ മണം