ThaiChi

My blogs

About me

Gender Male
Industry Military
Occupation kỹ sư
Location hà nội
Introduction minh dã nghi hưu nay xin làm lính mới của bantroik3
Interests họa nhạc du lich