ගැමියාගේ පත් ඉරුව

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender MALE
Location Sri Lanka
Introduction පරිගණකයට ඇළුම් කරන කවි සිංදු එහෙම ලියන්න ආසා කරන සන්තෝසෙන් ඉන්න කැමති කෙනෙක්.තාම ඉගෙනගන්න එකෙක්