Maarten Dessing

My blogs

About me

Introduction Freelance journalist voor onder meer Knack, Boekblad, Bibliotheekblad, Schrijven, Taalunie:bericht, Athenaeum.nl, Ons Erfdeel, De Boekensalon en meer. In het verleden ook voor onder meer BOEK, Algemeen Dagblad, HP/De Tijd, The Bookseller, Haagsche Courant, 2025, Taalschrift, De Standaard, NRC, De Boekverkoper, Rekto:verso, Börsenblatt, InCT. Auteur van 'Uitgeven in eigen beheer', de reeks boeken voor De Gouden Ganzenveer (sinds 2006), ghostwriter voor Ruud de Wild en mede-auteur van 'De boekenapotheek'. Jurylid van de AKO Literatuurprijs (2009-2012). Lid van de Raad van advies van het Nederlands Letterenfonds. Interviewer voor publiek (onder meer Crossing Border). Contact: zoeterwoudseweg 156, 2321 GS Leiden, mdessing@yahoo.com