τουλι

My blogs

About me

Location Θεσσαλονίκη, Greece
Introduction Σε αυτό το μέρος πετάω πού και πού κάποιες σκέψεις δικές μου ή άλλων, που ίσως να μη διαβάσει ποτέ κανείς. (sketch: Crowd Scene by M. Fearing https://mfearing.wordpress.com)