احسان

My blogs

About me

Gender Male
Occupation آموزگار
Location Iran
Introduction مشکل من این است که نمی‌توانم خودم را در یک جمله، خلاصه کنم،تمام چیزی که می‌دانم این است که چه کسی نیستم..." استیو تولتز