Phạm Văn Chương

My blogs

About me

Gender Male
Industry Education
Location Hồ Chí Minh, Tân Bình, Vietnam
Introduction Phạm Văn Chương chuyên gia giảm mỡ tăng cơ.
Interests Sức khỏe, dinh dưỡng