Hung Nguyen

My blogs

About me

Gender Male
Industry Technology
Location Hanoi, Vietnam
Introduction Bắt đầu là dân code dạo kiếm sống qua ngày, trời xui đất khiến thế nào bây giờ ngồi làm tech lead. Không code dạo nữa, chuyển sang chém gió dạo. facebook twitter instagram github