മാലാഖ

My blogs

About me

Gender FEMALE
Location India
Introduction ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തം നാട്ടില്‍നിന്നും ഒരു മാലാഖ
Favorite Movies ടോം ആന്റെ ജെറി മുതല്‍ ഏത്‌ നല്ലസിനിമയും