Združenje protifašistov, borcev za vrednote NOB in veteranov Koper

My blogs

About me

Location Koper, Primorska, Slovenia
Introduction O NAS: Združenje protifašistov, borcev za vrednote NOB in veteranov Koper (www.zb-koper.si) je lokalno društvo prostovoljnih članov, ki spoštujejo svojo domovino in narod in so ponosni na svoje prednike, ki so se uprli fašizmu in okupatorju. Temeljna naloga naše organizacije ostaja ohranjanje zgodovinskega spomina. Preprečiti moramo, da bi šel osvobodilni boj z odhajanjem živih prič v pozabo in zagotoviti, da bo prešel iz osebne zavesti v kolektivno, v zgodovinski spomin naroda. Bistvo tega so vrednote, na katerih je bil zasnovan narodnoosvobodilni boj. Niso se spremenile vse do današnjih dni, saj gre za občečloveške vrednote, ki se ne spreminjajo v času in prostoru. Tudi v današnjem kontekstu so povsem razumljive mlajšim rodovom. Ne gre namreč samo za svobodoljubje in ljubezen do domovine, pač pa tudi za spoštovanje človekovega dostojanstva, za enakopravnost in socialno pravičnost, ki ni nikakršen komunistični dodatek k narodnoosvobodilnemu boju, pač pa njegova temeljna sestavina. Več na naši uradni spletni strani: WWW.zb-koper.si