பா.உதயக்குமார்...

My blogs

About me

Gender Male
Industry Non-Profit
Occupation Young Professional-Social Protection
Location Madurai, Tamil Nadu, India
Introduction Optimist...
Interests Public Addressing...
Favorite Movies தளபதி, நாயகன், Fly Away Home, The Bicycle Theif, Children of Heaven, தேவர் மகன், சித்திரம் பேசுதடி, நந்தலாலா...
Favorite Music இளையராஜா...
Favorite Books காவல் கோட்டம், பொன்னியின் செல்வன், பட்டாம்பூச்சி விற்பவன், ஒரு கதவும் கொஞ்சம் கள்ளிப்பாலும்...

Never mind the turtle. Don't you think you're sure to win?

yes, I think...