TRANSlab.martagalan

My blogs

About me

Industry Arts
Occupation artes escénicas
Location Barcelona
Introduction TRANSlab. es un projecte d´ intervencions escèniques contextuals que investiga i promou la creació de nous formats escènics a través de projectes de desenvolupament cultural comunitari que es vinculen a un col·lectiu específic o a un territori.