ஸ்ரீவி சிவா

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender MALE
Industry Technology
Occupation S/W Developer
Location Chennai, India
Introduction சொல்றதுக்கு என்ன இருக்கு? சில வருடங்களாய் சென்னையில பொட்டி தட்டும் ஒரு சாதாரணன். மனசுல பட்டதை எழுதறேன்.
Favorite Music இளையராஜா(பெரும்பாலும்)... கொஞ்சம் A.R... கொஞ்சம் M.S.V/பழைய பாடல்கள்