Miquel Ruiz Aviles

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender MALE
Industry Communications or Media
Occupation Fotograf
Location Girona, Catalunya, Spain
Introduction © Totes les obres fotogràfiques d’aquest blog web són propietat de Miquel Ruiz Aviles , Fotògraf Professional, estan protegides per la Llei de Propietat Intel•lectual (texte-R.D.Leg. 1/96). Queda expressament prohibida la reproducció, distribució i/o divulgació, emmagatzematge en un sistema de recuperació o transmissió de qualsevol format pel mitjà i procediment que sigui, (mecànic, electrònic o qualsevol altre), sense prèvia autorització escrita de l’autor. fotomiquelruiz@gmail.com