Trường Giang

My blogs

About me

Gender Male
Interests Kết Nối Giá Trị - Chia Sẽ Thành Công
Favorite Movies Khoa học viễn tưởng.
Favorite Music Khá nhiều thể loại.
Favorite Books Khá nhiều.