NNFA

My blogs

About me

Industry Maritime
Location Gratangen, Troms, Norway
Introduction Bevarer og viderefører håndverkskunnskap knyttet til istandsetting, drift og vedlikehold av eldre båter og fartøy gjennom istandsetting av båter og fartøy etter antikvariske prinsipper, forskning, dokumentasjon og formidling/opplæring. Fagområder er semidiesel-motorer, skipselektronikk, tekniske installasjoner, nordnorsk og samisk båtbyggertradisjon. Nordnorsk Fartøyvernsenter er et av 3 nasjonale fartøyvernsentre. Vårt primære formål er å bevare og videreføre håndverkskunnskap knyttet til istandsetting, drift og vedlikehold av eldre båter og fartøy. Dette gjøres gjennom istandsetting av båter og fartøy etter antikvariske prinsipper, forskning, dokumentasjon og formidling/opplæring. Våre nasjonale fagområder er kunnskap om semidiesel-motorer, skipselektronikk, tekniske installasjoner, nordnorsk og samisk båtbyggertradisjon. Nordnorsk Fartøyvernsenter er lokalisert i kystkulturkommunen Gratangen i Sør-Troms.