In the end we're all debt

My blogs

About me

Introduction Affärsman i grunden men med tiden allt mer engagerad i frågor relaterade till energi, hälsa, vår mat och fysisk träning. Släng sedan in lite pedagogik, skola och religion i denna sörja och bilden blir om inte komplett så i alla fall bredare. Min ekonomiska grundsyn baserades initialt på en solid sk Austrian plattform. Med tiden har jag dock kommit att inse att det jag istället politiskt står för är en form av klassisk Liberalism, fjärran från den etablisemangs propaganda Svenska Folkpartiet och för den delen svensk borgerlighet idag står för. Har bott många år i ASIEN och där med egna ögon sett hur utvecklingen i detta hörn av världen nu rasar framåt. Har även utvecklat en stor beundran för västvärldens innovativa förnyelseförmåga där de i grunden kristna begrepp som individens okränkbarhet och kreativitet varit stöttepelare allt sedan upplysningstiden. Detta i motsatts till grundmurad feodalism som varit och fortfarande är helt förhärskande i Asien och större delen av övriga världen. Preaterea censeo Oligarci esse delendam