Skärsätra Villaägareförening

My blogs

About me

Location Lidingö, Stockholm, Sweden
Introduction Skärsätra Villaägarförening är en lokal förening inom Villaägarnas Riksförbund med syfte att tillvarata villaägarnas intressen i och kring de större eller mindre projekt som alltid pågår inom upptagningsområdet! Det är av stor vikt att vi har möjlighet att föra en dialog inom föreningen, utbyta tankar, visioner och idéer. Föreningen är i sin tur en remissinstans till kommunen. För er som har intresse av att följa och påverka utvecklingen inom vårt område, är villaägarföreningen rätt forum!