ವಿ.ರಾ.ಹೆ.

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender MALE
Industry Engineering
Location ಬೆಂಗಳೂರು, ಕರ್ನಾಟಕ, India
Introduction ವಿಕಾಸ್ ಹೆಗಡೆ *********** vikashegde82@gmail.com