Anh Trai Nắng

My blogs

About me

Gender Male
Industry Internet
Occupation Văn Phòng
Location Tp. Hồ Chí Minh , Vietnam
Links Audio Clip
Introduction Không muốn hoặc không thích. Không tồn tại hoặc không thể! facebook twitter youtube instagram external-link
Interests Ăn - Ngủ - Chơi
Favorite Movies XXX
Favorite Music XXX
Favorite Books XXX