ගීත් (සහෘදයා)

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender Male
Industry Architecture
Occupation සැළසුම් ශිල්පී
Location Doha, Kandy, Sri Lanka
Introduction විරහ ගීතයක් දෙකක් ලියාගෙන Full ෆන් එකේ ජිවත් වෙන අයෙක්
Interests ත්‍රිමාණ පරිඝණක ක්‍රීඩා, ගිටාර් වාදනය, චෙස් ඇදීම, කෑම පිසීම
Favorite Movies දඩුබස්නාමාණය, American Pie, ica age, barnyard, bolt, wall e, madagascar, the little rascale, Lagaan, up, moon
Favorite Music පැරණි හින්දි ගීත, පැරණි හා සරළ සම්භාව්‍ය සිංහල ගීත
Favorite Books ගොළු හදවත, බැද්දේගම, මඩොල් දූව, බොදමීදුම්, චාතුර්යා, රතුරෝස, හපනා, අඹ යළුවෝ, හීන් සැරය